Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: JNRE | DOI: 10.29329/jnre

Amaç ve Konu Alanları

Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Dergisi (JNRE) bilimsel kurallara uygun araştırmaları yayınlayan açık erişimli ve uluslararası hakemli bir dergidir. JNRE güncel araştırmalar üzerine yenilikçi bakış açısı getiren çalışmalara öncelik vermeyi amaçlamaktadır. Bilimsel bir dille yazılmış ampirik, teorik ve kavramsal makaleleri dikkate almaktadır.

JNRE geniş bir alandan bilimsel makale kabulu yapmaktadır. Ancak JNRE aşağıdaki alanlara giren makalelere öncelik vermektedir;


79 defa okundu.