Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: JNRE | DOI: 10.29329/jnre

Yayın Kurulu

Editör
 Dr. Çağan Berker İyi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
Yayın Kurulu
Doç. Dr. Asım Gökhan YETGİN Burdur Mehmet Akif Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Serdar ÖZYÖN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
Dr. Hülya BİÇER Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
Dr. Selda TOPÇU ŞENDOĞDULAR Kayseri Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Dr. Mehmet Fatih KAYA Kayseri Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Yayınevi Yazı İşleri Sorumlusu
Ulaş Yabanova Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

118 defa okundu.