Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: JNRE | DOI: 10.29329/jnre

Açık Erişim Politikası

Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Dergisi açık erişimli bir dergi olup, yayınlanan makaleleri akademisyen, öğrenci ve ilgililere ücretsiz olarak sunmanın bilginin evrensel erişimini arttıracağı ilkesinden hareketle, içeriklerini açık erişimle yayınlamaktadır. JNRE The Budapest Open Access Initiative (BOAI) girişimini desteklemektedir.

The Budapest Open Access Initiative (BOAI) metnine ulaşmak için tıklayınız.

79 defa okundu.